Annuleringsvoorwaarden de Wever Lodge

KAMERS, best beschikbare prijs

Voor reserveringen van minder dan 3 kamers:
● Tot 60 dagen voor aankomst wordt 30% van de reserveringssom in rekening gebracht.
● Tot 30 dagen voor aankomst wordt 60% van de reserveringssom in rekening gebracht.
● Binnen 30 dagen voor aankomst wordt 100% van de reserveringssom in rekening gebracht.

Voor reserveringen van meer dan 3 kamers:
● Tot 90 dagen voor aankomst wordt 30% van de reserveringssom in rekening gebracht.
● Tot 60 dagen voor aankomst wordt 60% van de reserveringssom in rekening gebracht.
● Binnen 60 dagen voor aankomst wordt 100% van de reserveringssom in rekening gebracht.


KAMERS
, Flexibel tarief

● Tot 7 dagen voor aankomst kan de reservering kosteloos worden geannuleerd.
● Binnen 7 dagen voor aankomst wordt 100% van de reserveringssom in rekening gebracht.

Voor onze arrangementen en reserveringen o.b.v. half pension gelden dezelfde voorwaarden als voor de ‘Best beschikbare prijs’ zoals hierboven aangegeven.

RUIMTES

● Tot 90 dagen voor aankomst wordt 30% van de reserveringssom in rekening gebracht.
● Tot 60 dagen voor aankomst wordt 60% van de reserveringssom in rekening gebracht.
● Binnen 60 dagen voor aankomst wordt 100% van de reserveringssom in rekening gebracht.

Bovenstaande annuleringsvoorwaarden gelden voor alle reserveringen nadat deze bevestigd zijn. Bevestiging wordt vastgelegd door betaling aan, of ondertekening van de offerte van de Wever Lodge. 

OFFERTES

● Een offerte is 48 uur geldig nadat deze is verstuurd.
● Op verzoek kan een offerte verlengd worden met maximaal 48 uur. (de prijs van de offerte wordt aangepast indien deze gewijzigd is).
● Bij een aanvraag worden de ruimte(s) en kamer(s) in optie gezet.
● Zodra de offerte wordt bevestigd, worden de ruimte(s) en kamers definitief gereserveerd en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven benoemd.
● Als een offerte niet wordt bevestigd binnen 48 uur wordt de optie voor de ruimte(s) en kamer(s) automatisch geannuleerd.

RESERVERINGSVOORWAARDEN

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UHV) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven, horecadiensten en horecaovereenkomsten sluiten. Ga voor meer informatie over de UHV
naar khn.nl/uhv-nl.

In aanvulling op de bepalingen ter zake opgenomen in de UVH zijn wij in geval van aansprakelijkheid alleen aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade, verminderde goodwill, gemiste besparing, immateriële schade en schade door bedrijfsstagnatie. In tegenstelling tot artikel 12.5 van de UVH is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de totale kosten van de totale reservering.

Opties op de locatie worden slechts schriftelijk verleend met een vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet uitdrukkelijk en schriftelijk voor de afloopdatum door de gast wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daar van de locatie een opzegging vereist is. Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Toeristenbelasting en btw-aanpassingen zijn onderhevig aan tussentijdse wijzigingen van de lokale of nationale overheid. De locatie behoudt hierbij het recht deze wijzigingen door te voeren; Indien wijzigingen in het programma ontstaan welke de waarde van de bijeenkomst beïnvloeden alsmede het aantal gasten door u opgegeven, behouden wij het recht de prijzen aan te passen. In geval van schade en/of ernstige vervuiling, door u of een derden door u ingehuurd, in/van de ruimte, worden de hieruit voorkomende kosten aan u doorbelast.